Netvervuiling

Netvervuiling, ook wel bekend als harmonische vervuiling, is de verstoring van de elektriciteitsvoorziening. Netvervuiling door led verlichting, IT-apparatuur of industriële machines is een veelvoorkomend probleem dat extra aandacht vereist.

Netvervuiling filter

Netvervuiling oplossen kan bijvoorbeeld door het gebruik van een netvervuiling filter, kortweg netfilter. Een netvervuiling filter helpt de harmonische te elimineren om zo de prestaties van uw elektrische apparaten te optimaliseren. Door een netfilter toe te passen, kunt u de effecten van netvervuiling door led verlichting en andere bronnen minimaliseren voor meer efficiëntie (en daardoor een lagere impact op de netcongestie), minder storingen en een langere levensduur van uw apparatuur.

In onze white papers 'Hogere harmonische' en 'Actief dynamisch filteren' leest u alles over netvervuiling, hoe het onstaat, wat het is en natuurlijk ook hoe u netvervuiling kunt oplossen.

 

Vraag hier uw white paper(s) aan! Stel uw vraag

Netvervuiling - Netvervuiling oplossen - Netvervuiling filter - Netfilter
Netvervuiling - Netvervuiling oplossen - Netvervuilingfilter - Netfilter - fortop

Wat is netvervuiling?

Netvervuiling is een brede term die verwijst naar alle ongewenste elektrische signalen en verstoringen in een elektriciteitsnetwerk. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals spanningsdips, flikkeringen en elektromagnetische interferentie. Het is een algemene term voor alles wat de kwaliteit van de elektriciteit, oftewel de 'Power Quality', in een elektriciteitsnetwerk kan verstoren.

Harmonische

Onder netvervuiling zijn harmonische een specifiek type netvervuiling. Ze ontstaan wanneer elektrische apparaten niet-lineaire stroom trekken, wat leidt tot vervorming van de stroomgolfvorm. In plaats van een zuivere sinusgolf, ontstaan er extra frequenties bovenop de fundamentele frequentie. Deze extra frequenties worden harmonische genoemd en kunnen verschillende problemen veroorzaken, zoals oververhitting van apparatuur, verlies van efficiëntie, en storingen. Het is vergelijkbaar met het toevoegen van bijgeluiden aan een zuivere toon in muziek, het verstoort de oorspronkelijke melodie en zorgt voor ongewenste effecten.

Het beheersen van harmonische is belangrijk om ervoor te zorgen dat elektrische systemen goed en efficiënt blijven werken.

Vraag hier uw white paper 'Hogere harmonische' aan!

Waarom netvervuiling oplossen?

Netvervuiling vormt een aanzienlijke bedreiging voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van elektrische systemen. Wanneer elektrische stroom wordt vervuild door ongewenste signalen en verstoringen, zoals blindstroom en harmonische vervorming, kan dit leiden tot een breed scala aan problemen. Apparatuur die gevoelig is voor stroomkwaliteit, zoals IT-apparatuur, medische apparatuur en industriële machines, kan beschadigd raken of minder efficiënt gaan werken. Dit resulteert niet alleen in hogere energiekosten, maar ook in verhoogde onderhouds- en vervangingskosten.

Kortere levensduur

Een ander groot nadeel van netvervuiling is dat het de levensduur van apparatuur aanzienlijk kan verkorten. Door de constante blootstelling aan vervuilde stroom kunnen componenten oververhit raken en sneller slijten. Dit leidt tot frequente storingen en onverwachte uitvaltijden, wat de productiviteit en bedrijfscontinuïteit ernstig kan verstoren.

Veiligheidsrisico's

We staan er misschien niet (genoeg) bij stil, maar netvervuiling kan ook leiden tot veiligheidsrisico's. Oververhitte apparatuur kan brandgevaar opleveren en storingen in kritieke systemen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken, vooral in omgevingen zoals ziekenhuizen of industriële faciliteiten.

Kortom, het oplossen van netvervuiling is essentieel om de prestaties, levensduur en veiligheid van uw elektrische systemen te waarborgen. Door de kwaliteit van de stroomvoorziening te verbeteren, kunt u niet alleen kosten besparen, maar ook de betrouwbaarheid én veiligheid van uw bedrijf vergroten.

Netvervuiling oplossen voor kritische apparatuur.
Netvervuiling filter - Comsys

Hoe netvervuiling oplossen?

Eén van de meest effectieve manieren om netvervuiling op te lossen is het gebruik van een netvervuiling filter. Deze netfilters zijn ontworpen om ongewenste harmonische en andere elektrische verstoringen te elimineren, waardoor de kwaliteit van de stroomtoevoer aanzienlijk verbetert. Door een netvervuiling filter te installeren zorgt u voor een stabielere en schonere stroomvoorziening, wat leidt tot betere prestaties van uw apparatuur en minder storingen.

Actief dynamisch filter

Een geavanceerdere oplossing is het gebruik van een ADF (Actief Dynamisch Filter). Een ADF is een actief filter dat real-time kan reageren op veranderende elektrische belastingen en verstoringen. Dit type netfilter past zich automatisch aan de omstandigheden aan en biedt een zeer efficiënte manier om netvervuiling te minimaliseren. Het dynamische karakter van een ADF maakt het bijzonder effectief in omgevingen waar de elektrische belasting constant varieert, zoals in industriële installaties of gebouwen met veel verschillende soorten elektrische apparatuur.

Door het gebruik van een ADF kunt u een breed scala aan verstoringen aanpakken en de stroomkwaliteit optimaliseren. Dit resulteert niet alleen in een langere levensduur van uw apparatuur, maar ook in een hogere betrouwbaarheid en lagere energiekosten. Het implementeren van deze oplossingen is een belangrijke stap naar een stabiel en efficiënt elektrisch systeem.

Vraag hier uw white paper 'Actief dynamisch filteren' aan! Stel uw vraag

close-video-button