Power Quality | White Paper

Als u overweegt een auto te kopen is het gebruikelijk dat u de kwaliteit ervan wilt vaststellen. U wilt een kwalitatief goede auto die lang mee gaat, lage onderhoudskosten heeft en zuinig is in gebruik. Voor een minder tastbaar product als elektrische energie zijn we er minder van bewust dat het belangrijk is de kwaliteitsaspecten ervan te bewaken. De kwaliteit van elektrische energie wordt beschreven met het begrip Power Quality en wordt geborgd door normen en richtlijnen.

 

Lees de white paper Power quality

Power Quality | Whitepaper
Spanningsdips | Whitepaper

Spanningsdips | White Paper

Spanningsdips kunnen leiden tot grote problemen, zoals het uitvallen van productieprocessen en kwaliteits-problemen. De economische impact van spanningsdips wordt dan ook sterk onderschat. Hoe ontstaat een spanningsdip en hoe kunnen we de gevolgkosten beperken? Dat leest u in de fortop white paper ‘Spanningsdips'.

 

Lees de white paper Spanningsdips

Actief dynamisch filteren | White Paper

De ontwikkeling van elektronica zorgt ervoor dat compensatietechnieken steeds intelligenter worden. Sinds een aantal jaren zien we dat een actief dynamisch filter (ADF) steeds vaker wordt toegepast voor het oplossen van power quality problemen. Maar wat is nu een ADF? Dat leest u in de white paper 'Actieve Dynamische Filters'.

 

Lees de white paper Actief dynamisch filteren

Actief dynamisch filteren | Whitepaper
Cos-phi compensatie | Whitepaper

Cos-phi Compensatie | White Paper

Het verbeteren van cos-phi, of het reduceren van de blindstroom, is al snel zinvol. Daarnaast heeft het compenseren van de cos-phi een aantal positieve bijverschijnselen. Welke compensatietechnieken zijn er en hoe pakken we dit in de praktijk aan? Dat leest u in de fortop white paper ‘Cos-phi compensatie'.

 

Lees de white paper Cos-phi compensatie

Meetnauwkeurigheid | White Paper

Geen enkele meting is 100% accuraat. Er is altijd sprake van een meet-onzekerheid. We proberen deze meetfout echter zo klein mogelijk te houden. De maximale meetfouten zijn vastgelegd in een aantal normen. Welke fenomenen en normen zijn er rondom meetnauwkeurigheid? Dat leest u in de fortop white paper ‘Meetnauwkeurigheid'.

 

Lees de white paper Meetnauwkeurigheid

Meetnauwkeurigheid | White Paper
Hogere harmonischen | White Paper

Hogere harmonischen | White Paper

Door de toename van elektronische apparatuur wordt het net in steeds sterkere mate vervuild. Hierdoor ontstaan hogere harmonischen. Deze harmonischen beïnvloeden de bedrijfszekerheid in negatieve zin. Wat zijn gevolgen van harmonischen en hoe kunnen we fenomeen beheersen? Dat leest u in de fortop white paper ‘Hogere harmonischen'.

 

Lees de white paper Hogere Harmonischen

 

close-video-button