Netcapaciteit

In onze moderne samenleving kunnen we ons een leven zonder stroom nauwelijks voorstellen. Door de energietransitie is de manier waarop we het elektriciteitsnet gebruiken drastisch veranderd. We leveren nu zelf stroom, maar verbruiken ook veel meer stroom waardoor we meer van ons elektriciteitsnet vragen, het overvol raakt (netcongestie) en we ook te maken krijgen met minder schone energie. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze stroomvoorziening. Een goede stroomvoorziening is daarom niet vanzelfsprekend meer.

Netcapaciteit verbeteren

Gelukkig zijn er oplossingen om efficiënter om te gaan met de beschikbare stroom om zo de druk op de netcapaciteit te verlagen. Door o.a. blindstroom, ook wel reactief vermogen genoemd, te reduceren en de cos phi te verbeteren is het mogelijk om het rendement van de door de netbeheerder geleverde stroom te vergroten. Door blindstroomcompensatie kunt u meer stroom verbruiken zonder extra stroom af te nemen bij de netbeheerder. Zo bespaart u geld én werkt u actief mee aan een efficiënter gebruik van de netcapaciteit.

Meer weten? In onze white paper 'Blindstroomcompensatie & cos phi verbeteren' leest u er alles over.

 

Vraag hier uw white paper aan! Stel uw vraag

Netcapaciteit - Reactief vermogen of blindstroom compenseren en cos phi verbeteren
Netcapaciteit onder druk

Wat is netcapaciteit?

Netcapaciteit verwijst naar de maximale hoeveelheid elektriciteit die door het elektriciteitsnet kan worden getransporteerd en gedistribueerd. Vergelijk het met auto's op de weg. Als het aantal auto's in rap tempo toeneemt en er niet meer wegen aangelegd worden dan ontstaan er files. En als die auto's dan ook nog heen en terug over dezelfde weg moeten dan ontstaat er chaos.

Gezonde netcapaciteit

Het elektriciteitsnet bestaat natuurlijk niet uit wegen maar uit een netwerk van hoogspanningslijnen, transformatoren en distributienetten die energie van producenten naar de gebruiker (van consument tot industrie) brengen. Een 'gezonde' netcapaciteit is essentieel voor een betrouwbare energievoorziening.

Netcapaciteit onder druk

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen, komt de netcapaciteit onder druk te staan. Dit kan leiden tot problemen zoals overbelasting en stroomuitval, wat uiteindelijk de stabiliteit van de energievoorziening in gevaar brengt. Het beheren van de netcapaciteit is daarom een cruciale uitdaging in de context van de energietransitie en de toenemende elektriciteitsbehoefte.

Waarom aandacht besteden aan de netcapaciteit?

Vanwege de groeiende afhankelijkheid van elektriciteit in onze moderne samenleving is het van essentieel belang om aandacht te besteden aan de netcapaciteit. Wanneer er een tekort aan netcapaciteit is krijgen we te maken met overbelasting van het elektriciteitsnet wat onze dagelijkse activiteiten zal gaan verstoren. Deze verstoringen kunnen ernstige gevolgen hebben voor huishoudens, bedrijven en kritieke infrastructuren zoals ziekenhuizen, transportnetwerken en datacenters.

Energietransitie

Daarnaast speelt de energietransitie een grote rol. De overgang naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet. Deze bronnen zijn vaak niet constant en afhankelijk van weersomstandigheden waardoor het moeilijker wordt om een stabiele energiestroom te waarborgen. Dit vraagt om een flexibeler en robuuster netwerk om spanningsdips en -pieken in de energieproductie op te vangen.

Vervoer en industrie

Verder leidt de toenemende elektrificatie van sectoren zoals vervoer en industrie tot een hogere vraag naar elektriciteit. Zo vereisen bijvoorbeeld elektrische voertuigen en warmtepompen aanzienlijke hoeveelheden energie. Zonder adequate netcapaciteit kan het elektriciteitsnet deze toenemende vraag niet aan.

Kortom, het negeren van de druk op de netcapaciteit kan leiden tot serieuze economische en sociale gevolgen. Daarom is het cruciaal om proactief te werken aan het begrijpen en beheren van de netcapaciteit om een stabiele, betrouwbare en duurzame energievoorziening te garanderen voor de toekomst.

Netcapaciteit, waarom aandacht besteden aan netcapaciteit
Reduceer uw blindvermogen en verbeter uw cos phi met een ADF. fortop helpt!

Oplossingen voor een stabielere netcapaciteit.

Blindstroom reduceren, cos phi verbeteren

Een belangrijke maatregel is het reduceren van blindstroom en het verbeteren van de cosinus phi (cos phi). Blindstroom, die ontstaat door een faseverschil tussen spanning en stroom, leidt tot onnodige belasting van het elektriciteitsnet zonder nuttige energie te leveren. Door de cos phi te verbeteren, minimaliseren bedrijven dit faseverschil, waardoor ze de efficiëntie van de door de netbeheerder geleverde stroom verhogen. Hierdoor dalen niet alleen de energiekosten, maar profiteert u ook van minder storingen en problemen met uw machines en apparatuur. Daarnaast zorgt vermindering van de down-time ook voor verlaging van onnodige kosten.

Extra ruimte

Daarnaast is het zelfs mogelijk dat er op het gebied van elektriciteit extra ruimte in uw elektriciteitsnetwerk gemaakt kan worden zonder dat u extra ruimte bij de netbeheerder hoeft aan te vragen. Een gunstige ontwikkeling voor bijvoorbeeld een nieuwe machine die in de huidige situatie niet gebruikt kan worden door een tekort aan stroom omdat de netbeheerder u geen extra ruimte kan geven.

Vraag onze gratis white paper aan

In onze white paper 'Blindstroom compensatie & cos phi verbeteren' gaan we dieper in op hoe bedrijven deze aanpassingen kunnen doorvoeren en welke voordelen dit met zich meebrengt. We bespreken onder andere de rol van Actieve Dynamische Filters (ADF's). Deze netfilters helpen bij het reduceren van blindstroom, het verbeteren van de cos phi en het verminderen van de netvervuiling. Hiermee dragen ze actief bij aan de verbetering van de algehele stabiliteit van uw elektriciteitsnet en een efficiënter gebruik van uw netcapaciteit.

 

Vraag hier uw white paper aan! Stel uw vraag

close-video-button