De vier aspecten van power management

Power management is een continu verbeterproces van meten, monitoren en verbeteren van elektrische energie. Het doel van power management is energie besparen, de kans op uitval verlagen en onderhoudskosten beperken. Dit kan niet door alleen het verbruik (kWh) te managen. De kwaliteit van spanning en stroom is hier minstens zo belangrijk. Harmonische vervuiling, resonanties en spanningsdips verhogen de kosten in de moderne installatie aanzienlijk.

Ontdek wat de vier aspecten van power management zijn. Wat kunnen deze aspecten betekenen om de consequenties van een slechte kwaliteit van spanning en stroom te verminderen?

 

Lees meer over power management

De vier aspecten van power management - fortop Automation & Energy Cotnrol
Energiemanagement - Vier aspecten van power management - Advies fortop

1: Energiemanagement

Bespaar op uw energierekening en breng de CO² uitstoot naar beneden

De verplichte EED Energie-audit en toenemende eisen vanuit de overheid maken continu inzicht in de energiestromen noodzakelijk. Door energie zichtbaar te maken, wordt de bewustwording en betrokkenheid bij maatregelen vergroot en heeft u continu inzicht in de effecten ervan.

Visualiseren van uw installatie

Ook wordt hiermee het verrekenen van energie naar onderverhuurders mogelijk. Door het verbruik van boven tot onder in de installatie te visualiseren worden het energieverlies, de sluipverbruikers en aansluitfouten van meters direct herkend.

 

Webinar - Meer inzicht in uw elektrische installatie

2: Load management

Overbelasting voorkomen en vermogensruimte bepalen

Beheerders van elektrische installaties willen graag weten waar groei in de installatie mogelijk is zonder de installatie uit te breiden. Harmonische vervuiling, een lage cos-phi en ongelijk belaste fasen zorgen voor extra belasting van de elektrische installatie en met name de nettransformator.

Omschakelen op generatorbedrijf

Bij omschakeling op generatorbedrijf is het essentieel om te weten of er voldoende vermogen beschikbaar is om de aansloten apparatuur te kunnen voeden. Het dynamische gedrag van de belasting zorgt daarnaast ervoor dat het moeilijk is voorspellingen te doen. Inzicht tot op de milliseconde is dan noodzakelijk.

 

Schrijf u in voor het webinar - Load Management

Load management - fortop Automation & Energy Control
Event management - fortop Automation & Energy Control

3: Dips- en piekenmanagement

Beperk de gevolgkosten van spanningsdips en stroompieken

Events als spanningsdips en stroompieken kunnen leiden tot uitval van (delen) van de elektrische installatie. De uitvalduur wordt verkort door tijdige alarmering: het zoeken naar storingen neemt dan minder tijd in beslag en kan sneller naar een oplossing worden gezocht.

Registreren van dips en pieken

Door het registreren van deze dips en pieken tot een resolutie van 50 microseconde kan de oorzaak worden achterhaald en kan worden vastgesteld of de spanningsdip vanuit het net komt of een interne oorzaak heeft. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het dimensioneren van een passende oplossing om spanningsdips op te vangen.

 

Schrijf u in voor het webinar - Dips en pieken Management

4: Power Quality management

Uitval voorkomen, onderhoudskosten verlagen en energieverspilling tegengaan

Een ‘gezonde’ spanning leidt tot lagere onderhoudskosten, helpt uitval voorkomen en bespaart elektrische energie. Daarnaast zorgt het voor inzicht en een afkadering van verantwoordelijkheden. Dit is van belang bij aansprakelijkheidskwesties na het uitvallen van apparatuur. Spanningskwaliteitsnormen spelen hierbij een belangrijke rol. Het bepaalt onder andere of apparatuur aangesloten mag worden en of het uitvallen van apparatuur wel of niet onder garantieregelingen valt.

Energiemeetsystemen voor energiebesparing

Bij de integratie van een power management systeem is het een must om de kwaliteitsaspecten van spanning en stroom mee te nemen en te integreren in het meetconcept.

 

Schrijf u in voor het webinar - Power Quality Management

Power Quality management - fortop Automation & Energy Control
Meten, monitoren en verbeteren - fortop Automation & Energy Control

Power Management by fortop

Alle aspecten van power management zijn geïntegreerd in de systemen van fortop. Dat begint bij goed meten, een goede webbased monitoringsomgeving en de producten en diensten om te kunnen verbeteren.

Bij fortop vindt u alles wat nodig is voor: 

  • een continu verbeterproces om energiekosten te verlagen;
  • de beschikbaarheid te vergroten en
  • onderhoudskosten te verlagen.

 

Informeer naar de mogelijkheden!

close-video-button