Netcongestie

In een tijd waarin de vraag naar elektriciteit blijft groeien en het aanbod duurzame energie steeds groter wordt, is het cruciaal om te begrijpen wat netcongestie is en hoe het uw bedrijfsvoering kan beïnvloeden. Een tekort aan netcapaciteit leidt tot netcongestie en dat kan weer leiden tot stroomuitval of zorgen voor beperkingen bij de uitbreiding van uw energiegebruik. Maar ook als u duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, wilt integreren in uw bedrijf kunt u te maken krijgen met de huidige problemen rondom netcongestie.

Op deze pagina bespreken we niet alleen de basisprincipes van netcongestie, maar ook hoe u kunt profiteren van oplossingen die de impact van netcongestie op uw bedrijf verminderen. Zo kunt u bijvoorbeeld extra ruimte voor uw stroomverbruik creëren en zorgen voor een positieve bijdrage aan het verminderen van de problematiek rondom netcongestie.

Meer weten? Vraag direct onze white paper aan waarin u alles leest over hoe uw bedrijf om kan gaan met de problemen rondom netcongestie.

 

Vraag hier uw white paper aan! Stel uw vraag

Netcongestie - Congestie - Energie congestie - Congestie elektriciteitsnet
Netcongestie - Wat is netcongestie - Netwerk congestie - Energie congestie

Wat is netcongestie?

Netcongestie, ook wel netwerkcongestie genoemd, ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan wat het netwerk kan leveren. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals pieken in het elektriciteitsverbruik tijdens bepaalde tijden van de dag, een toename van het aantal aangesloten apparaten en voertuigen of verouderde infrastructuur die niet ontworpen is voor de huidige vraag.

Eenvoudig vergelijk

We zouden bovenstaande, om het eenvoudig te houden, simpel kunnen vergelijken met auto's op de weg. Files ontstaan rond bepaalde tijden ('de spits'), doordat er steeds meer auto's op de weg komen en door een wegennet wat die drukte niet aankan. Precies zo werkt het ook met netcongestie. 

Stroomuitval of stroomonderbrekingen

Netcongestie kan leiden tot de eerdergenoemde problemen, zoals stroomuitval of stroomonderbrekingen, wat kan resulteren in productiviteitsverlies en hogere kosten voor bedrijven. Daarnaast kan netcongestie een belemmering vormen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deze energiebronnen vereisen een betrouwbaar en flexibel netwerk om hun potentieel volledig te benutten. Netcongestie kan de invoeding van groene energie beperken waardoor de transitie naar duurzame energie vertraagt. Lees meer over het belang van schone energie.

Groeiend probleem

Netcongestie is een groeiend probleem in Nederland, en daarbuiten, door de toenemende elektrificatie en de verschuiving naar duurzame energiebronnen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze uitdaging aangezien het directe gevolgen kan hebben voor hun energiebeheer en bedrijfsvoering. Begrip van netcongestie is de eerste stap naar het vinden van manieren om de impact ervan te minimaliseren en te zorgen voor een stabiele, efficiënte en dus kostengunstige bedrijfsvoering.

Waarom is netcongestie een urgent probleem?

Netcongestie vormt een groeiende uitdaging voor bedrijven die afhankelijk zijn van een stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Zoals de kaart hiernaast laat zien kleurt Nederland rood en dat is zorgelijk. De gevolgen van netcongestie kunnen namelijk verstrekkend zijn en invloed hebben op diverse aspecten van de bedrijfsvoering zoals stilstand van productieprocessen, verlies van gegevens en beschadiging van apparatuur. In sectoren waar continuïteit cruciaal is, zoals de productie-industrie, gezondheidszorg en IT-diensten, kan een korte stroomuitval of zelfs een spanningsdip aanzienlijke financiële en operationele gevolgen hebben.

Stijgende kosten

Daarnaast kunnen de kosten voor elektriciteitstransport stijgen wanneer de vraag groter is dan wat er geleverd kan worden. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend waardoor de operationele kosten stijgen en de winstmarges dalen. Bedrijven die actief werken aan het verminderen van hun bijdrage aan netcongestie kunnen kosten besparen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Belemmering duurzame energiebronnen

Netcongestie kan ook een belemmering vormen voor de integratie van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Deze energiebronnen vereisen een betrouwbaar en flexibel netwerk om hun volledige potentieel te benutten. Wanneer het netwerk congestie ondervindt, kan dit de invoeding van groene energie beperken, wat de transitie naar duurzame energie vertraagt en de duurzaamheidsdoelen van bedrijven belemmert.

Stabieler en efficiënter elektriciteitsnetwerk

Door zich bezig te houden met netcongestie, kunnen bedrijven bijdragen aan een stabieler en efficiënter elektriciteitsnetwerk. Dit is niet alleen gunstig voor hun eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de algehele energietransitie. Het begrijpen van netcongestie en de impact ervan is de eerste stap naar het vinden van effectieve manieren om deze uitdaging aan te pakken. Lees meer over het belang van inzicht in uw elektrische installatie.

Netcongestie oplossen - Netbeheer Nederland congestie
Netcongestie oplossen - De impact van netcongestie minimaliseren

De impact van netcongestie verminderen

Om de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen is het belangrijk om oplossingen te zoeken voor de problematiek rondom de netcongestie. De specialisten van fortop kunnen u hier zeker bij helpen.

Zo zijn bijvoorbeeld het verminderen van blindstroom en het verbeteren van de cos phi (vermogensfactor) effectieve manieren om problemen rondom netcongestie aan te pakken en de efficiëntie van uw elektriciteitsnetwerk te verbeteren. fortop levert geavanceerde filters die een oplossing bieden om deze verbeteringen te realiseren.

Door blindstroomreductie en cos phi verbetering, wordt de belasting op het elektriciteitsnet verminderd en ontstaat er meer ruimte voor stroomverbruik. Hierdoor kunnen bedrijven hun energieverbruik optimaliseren en tegelijkertijd de impact op de netcongestie verminderen.

Ontdek in onze uitgebreide white paper hoe deze oplossingen werken en welke voordelen ze bieden voor uw bedrijf en het elektriciteitsnetwerk.

 

Vraag hier uw white paper aan! Stel uw vraag

close-video-button