Inzicht krijgen in uw elektrische installaties

De maatschappij is in ijl tempo aan het elektrificeren. Op deze manier willen we af van fossiele brandstoffen en de klimaatdoelstellingen halen. Hoera op alle banken, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Want hoe moet je in een wereld van decentrale energieproductie, hernieuwbare energiebronnen, batterijen, … de kwaliteit en betrouwbaarheid van stroom gaan garanderen?

Een vraagstuk waar niet alleen de netbeheerders zich over moeten buigen, maar ook productieverantwoordelijken. Door te waken over je stroom en de kwaliteit ervan, verzeker je de continuïteit van je productie. Hoe je dat doet? Door te meten en te monitoren. Een domein waar de producten van Janitza, verdeeld door fortop, in uitblinken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld fortop 
Inzicht krijgen in uw elektrische installaties

Tekorten en problemen met de kwaliteit van stroom

We zullen met ons allen onze elektrische installaties zwaarder belasten. Zowel thuis als op het werk. Of je nu investeert in een elektrische wagen of jouw stoomproductie voortaan met elektrische energie gebeurt: er is meer elektrisch vermogen nodig. Elektrisch vermogen dat bovendien steeds vaker in twee richtingen verloopt en dat door de elektronica meer vervuild raakt wat we ook wel 'netvervuiling' noemen.

“Tekorten in netcapaciteit of problemen met de kwaliteit van de stroom kunnen in het ergste geval leiden tot volledige uitval, maar zullen sowieso voor onnodige energieverliezen en onnodige onderhoudskosten zorgen”, waarschuwt fortop directeur Harmen Sikkema. “De complexiteit neemt toe. Daarenboven is er steeds meer regelgeving, moeten we steeds meer gaan besparen en worden er hogere eisen gesteld aan de uptime.

Vakkennis is dan cruciaal, maar moeilijker te vinden, met als gevolg dat heel wat industriële bedrijven ‘blind’ blijven voor wat er in de elektrische installatie gebeurt.”

Meten, monitoren en verbeteren van vier managementaspecten

fortop werkt daarom samen met een hogeschool in Nederland om een whitepaper over deze problematiek te schrijven en de kennis beter te helpen borgen. Het uitgangspunt zijn de vier managementaspecten van elektriciteit. Sikkema: “Daaronder verstaan we capaciteit, kwaliteit, energie-efficiëntie en uptime. In functie daarvan kun je gaan bepalen wat jouw installatie precies nodig heeft.

Meten is weten

Meten is weten en vormt de basis. Met power analyzers kunnen alle parameters die ingrijpen op die vier aspecten in kaart gebracht worden. Door te monitoren, weet je wat je meet. De verzamelde data wordt vervolgens omgezet in inzichten door middel van analysetools, notificaties en rapportages. En dat leidt dan weer tot verbeteringen: door de installatie aan te passen of uit te breiden, maar ook door de toepassing van UPS’en, spanning- en stabilisatiesystemen of actief harmonische filtersystemen.”

Power analysers - UMG 509 - UMG 604 - Janitza
Meten, monitoren en verbeteren van vier managementaspecten

Netten slimmer, ook jouw machines?

Een continu proces dus dat alleen maar aan belang zal winnen. “De netten worden wel slimmer, maar de industrie moet ook weten wat er binnen de eigen fabrieksmuren gebeurt. Hoe dichter installaties bij hun maximale belasting zitten, hoe meer problemen er zullen komen. Vergelijk het met een auto die constant aan 200 per uur rijdt. Dat eist zijn tol. Je moet echt inzicht krijgen in je machines, wat ze verbruiken en waar optimalisaties liggen”, vertelt Sikkema. Een proces ook dat vraagt om betrouwbare apparatuur.

fortop kiest daarvoor resoluut voor de kwaliteit van de Duitse marktleider Janitza. “Energiemeting en -monitoring is haar corebusiness. Door die scherpe focus onderscheidt ze zich met kennis en een navenante kwaliteit. Janitza heeft een heel breed leveringsprogramma, van groot naar klein, van hoofddistributie tot eindverbruikers.

Bovendien beschikken de meters over een geïntegreerde webinterface waar al een eerste analyse op de data gebeurt, zonder nood aan extra software. Een uitstekend vertrekpunt om aan die cirkel van meten, monitoren en verbeteren te beginnen dus.” 

close-video-button