10 redenen om een Janitza UMG 509-PRO achter de nettrafo te plaatsen

Tekst: Arjan Pit, meetspecialist

De power analyser Janitza UMG 509-PRO is speciaal ontwikkeld voor toepassing achter de nettransformator. Waarom is deze meting zo belangrijk en is de UMG 509-PRO de ideale meter hiervoor?

10 redenen:

  1. Een juiste vermogensmeting van de trafo bij elektronische belastingen.
  2. Volautomatische registratie en rapportage van spanningsdips.
  3. Volautomatische registratie en rapportage van power quality.
  4. Stroommeting in de nulleider voorkomt overbelasting.
  5. Geïntegreerde differentiaalstroommeting voorkomt gevaar en brand.
  6. Intuïtief groot kleurenscherm voor aflezing zonder gebruik van PC of smartphone.
  7. Embedded web-interface met alle EMS-functies voor PC, tablet of smartphone.
  8. Geïntegreerde trafo-temperatuurmeting.
  9. Uitlezing in DCEM Cloud via het mobiele netwerk.
  10. Eenvoudig integreren in bestaande systemen.


Bekijk Janitza UMG 509-PRO in de webshopStel uw vraag

Power analyser UMG 509 PRO - Janitza
Stabiele vermogensmeting - Janitza UMG 509-PRO

1. Een juiste en stabiele vermogensmeting bij elektronische belastingen

Elektronische apparatuur zoals frequentieregelaar, ledverlichting en laadcircuits van elektrische auto’s generen veel stroomvervuiling. Deze stroomvervuiling zorgt voor hogere harmonischen.

Hogere harmonische

Omdat deze hogere harmonischen leiden tot een behoorlijke extra belasting van de transformator, is het van belang dat deze extra vermogens-component goed wordt gemeten. De meer eenvoudige universeelmeters missen door de lage sampling rate deze extra belasting. De UMG 509-PRO samplet met minimaal 20kHz spanning- en stroom waardoor alle vermogenscomponenten juist worden gemeten en weergegeven. Onmisbaar in iedere moderne installatie. Lees meer over hogere harmonische in de white paper.

 

Schrijf u in voor één van onze webinars

2. Volautomatische registratie en rapportage van spanningsdips

Spanningsdips kunnen leiden tot uitval van (delen) van productieprocessen. Soms met grote gevolgen. Omdat juist de kortdurende spanningsdips tussen de 20 en de 200ms leiden tot de grootste problemen, is het van belang juist deze dips te registreren en te rapporteren indien nodig. 

Hoge sampling-rate

Een universele energiemeter met een hoge sampling-rate registreert ook deze korte spanningsdips. Door spanningsdips tijdig te melden, zijn de gevolgkosten van spanningsdips tot 80% te reduceren. Bekijk het overzicht met energiemeters. 

 

Lees meer over spanningsdips in de white paper

Spanningsdip registragie UMG 509 power analyser - Janitza
Stoplichtfunctie UMG 509 PRO - Janitza

3. Volautomatische registratie en rapportage van power quality

Een slechte power quality verhoogt onderhoudskosten, verkort de levensduur van apparatuur, leidt tot onverklaarbare uitval van processen en bovendien tot extra energieverbruik. Ook kan de garantie op apparatuur vervallen. Om deze kosten binnen de perken te houden zijn normen opgesteld waaraan de installatieverantwoordelijke (IV-er) zich moet houden.

Volgens de norm IEC61000-2-4

De Janitza UMG 509-PRO meet, registreert en rapporteert volledig automatisch aan de hand van de stoplichtfunctie uw power quality 100% volgens de spanningskwaliteitsnorm IEC61000-2-4.

 

Lees meer over power quality in de white paper

4. Stroommeting in de nulleider

Asymmetrische belastingen en harmonische stromen (de veelvouden van 3) leiden tot een extra hoge stroom in de nul-leider. Het komt voor dat deze groter is dan fasestromen. In moderne installaties is daarom een continu meting van de nul-stroom essentieel.

Geïntegreerde differentiaalstroommeting - Janitza UMG 509-PRO

5. Geïntegreerde differentiaalstroommeting

Aardfoutstromen kunnen leiden tot brand en zijn gevaarlijk voor mens en dier. Ook kunnen deze stromen leiden tot een verdere verslechtering van de elektrische installatie. Daarom moet de kwaliteit van de isolatie periodiek worden getest. Dit is relatief duur en de tests zijn tijdrovend.

Aardfoutstromen continu monitoren

Met de Janitza UMG 509-PRO zijn deze aardfoutstromen continu te monitoren is deze periodieke keuring niet meer nodig. Bovendien kan tijdig gewaarschuwd worden voordat gevaarlijke situaties ontstaan. Lees meer over de 10 redenen om permanent te meten.

6. Intuïtief groot kleurenscherm

De Janitza UMG 509-PRO is voorzien van een groot- en intuïtief Nederlandstalig kleurenscherm. Hierdoor is het mogelijk dat iedereen (ook niet-techneuten) snel en eenvoudig alle relevante meetwaarden, spanningsdips en de power quality direct op het scherm zichtbaar kan maken

 

Bekijk de UMG 509-PRO power analyser in de webshop 

Intuïtief kleurenscherm - Janitza UMG 590-PRO

7. Embedded webinterface met alle EMS-functies

De embedded webinterface maakt het mogelijk om via een standaard webbrowser alle relevante informatie zichtbaar te maken. Extra software is niet nodig. Het responsive design en de drag & drop functies maken een eenvoudige bediening via smartpone, tablet en PC mogelijk.

Actuele- en historische waardes

Met de meetwaardemonitor is het mogelijk dat actuele- en historische waardes in getallen en grafieken kunnen worden weergeven. De automatische rapportagefuncties zijn ook allemaal via de webinterface uit te lezen.

8. Geïntegreerde trafo-temperatuurmeting

De UMG 509-PRO is voorzien van een externe aansluiting voor de meting van de trafo-temperatuur. Hierdoor is het mogelijk de daadwerkelijke trafo-temperatuur te meten, te loggen en te bewaken.

EnMS DCEM Cloud - Software

9. Uitlezing in DCEM Cloud via het mobiele netwerk

Is er geen IT infrastructuur aanwezig bij de beoogde meetlocaties of wilt niet afhankelijk zijn van uw eigen IT-afdeling? Dan is uitlezing via de Cloud een oplossing.

Inhouse ontwikkelde software

Door inhouse ontwikkelde software zijn additionele dataloggers of RTU’s overbodig en kan de meter via een VPN-gateway rechtstreeks aan het mobiele netwerk gekoppeld worden. Ondanks dat mobiele verbindingen wel eens uitvallen, bieden wij u 100% datagarantie en heeft altijd toegang tot een up-to-date online omgeving.

10. Eenvoudig inbinden in bestaande systemen

Door de vele open protocollen die de meter ondersteund wordt maximale flexibiliteit verkregen en is een inbinden in bestaande systemen eenvoudig te realiseren.

Daarnaast heeft de meter een IP-gateway functie waardoor alle onderliggende meters via de IP poort van de UMG 509-PRO kunnen worden uitgelezen.

Team fortop energy control

meetspecialisten

Wist u dat wij u met een team van 15 technische meetspecialisten kunnen helpen met uw vraagstukken rondom het meten van elektrische energie? Bij ons bent u niet alleen verzekerd van de beste meter, maar ook van de best mogelijke support.

Meer leren en weten over de Janitza UMG 509-PRO power analyser? Schrijf u dan in voor het online webinar! 

 

Schrijf u in voor het online webinar!

 

close-video-button