Wat is Power Quality?

Power Quality, kortweg PQ, is een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektrische energie. Zoals vermogen beschreven kan worden als de combinatie tussen stroom en spanning, zo kan Power Quality beschreven worden als de kwaliteit van stroom en spanning. Schone stroom is namelijk niet meer zo vanzelfsprekend en dat terwijl juist het belang van schone stroom alleen maar toeneemt. Een slechte stroom- en spanningskwaliteit, ook wel vuile stroom genoemd, leidt namelijk tot een slechte Power Quality en een slechte Power Quality leidt vrijwel altijd tot aanzienlijke (en vaak onvoorziene) kosten.

Power Quality meten

Jaren geleden kwam Energiedirect met een commercial waarbij een ouder echtpaar aan een stinkend stopcontact rook omdat de stroom niet meer goed was. Nu is de spanningskwaliteit vanzelfsprekend niet te ruiken maar wel te meten. Vuile stroom kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw bedrijfsprocessen vertragen door het uitvallen van machines, zonder dat u doorheeft wat hier de oorzaak van is. Maar ook de levensduur van apparatuur kan verkort worden wanneer deze gevoed wordt door spanning met een slechte Power Quality. Door inzicht te krijgen in uw Power Quality kunt u onnodige kosten en downtime voorkomen.

White paper(s)

Voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen kan het van groot belang zijn om inzichtelijk te krijgen hoe het met de Power Quality van uw bedrijf gesteld is. Wilt u meer weten over de factoren die zorgen voor een slechte Power Quality? Vraag dan via de onderstaande button (één van) onze white paper(s) aan.

Neem contact op

Ervaart u problemen met uitvallende machines of wilt u gewoon graag (preventief) inzicht in de Power Quality van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op en ervaar hoe wij de Power Quality in uw bedrijf inzichtelijk kunnen maken en, indien nodig, kunnen verbeteren zoals wij bijvoorbeeld bij een ziekenhuis deden door het oplossen van problemen met de medische apparatuur.

Vraag hier uw white paper(s) aan! Neem contact op

Power Quality
Oorzaken slechte Power Quality

Factoren voor een slechte Power Quality.

Een slechte Power Quality wordt vaak veroorzaakt door meerdere factoren waarvan we er twee hieronder kort toelichten. Door middel van een tijdelijke of permanente meting kunnen onze specialisten inzage geven in uw Power Quality en, nog veel belangrijker, een oplossing bieden voor schone stroom in uw bedrijf.

Harmonische

Harmonische zijn vervormingen van de elektrische stroom of spanning die ontstaan door onder andere bijvoorbeeld computers, ledverlichting, het opladen van EV's, het opwekken van duurzame energie en frequentieregelaars. Door de huidige energietransitie komen harmonische steeds meer voor. Ze verstoren de ideale sinusvorm van de spanning, wat kan leiden tot oververhitting van apparatuur, een hogere belasting op kabels, verhoogd energieverbruik en storingen in elektronische apparaten. Harmonische worden gemeten in veelvouden van de basisfrequentie (50Hz of 60Hz) en beïnvloeden de Power Quality negatief. Het beheersen van harmonische is essentieel voor een betrouwbare en efficiënte elektriciteitsvoorziening. Lees meer over harmonische.

Spanningsdips en -pieken

Spanningsdips zorgen in de praktijk voor directe kosten. Een spanningsdip is een kort moment waarop de spanning plotseling daalt, terwijl bij een spanningspiek de spanning stijgt. Een spanningsdip of -piek kan ontstaan door verschillende verschijnselen in het openbare net of uw eigen installatie. De meeste spanningsdips of -pieken worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het in-/uitschakelen van grote belastingen zoals motoren of compressoren. Omdat spanningsdips en -pieken vaak niet worden opgemerkt, kunnen ze ongemerkt zorgen voor uitval van kritische processen, leiden tot kwaliteitsproblemen of het aanspreken van beveiligingen. Lees meer over spanningsdips.

Meer weten? Vraag hier uw white paper(s) aan!

Waarom Power Quality meten?

Inzicht in de Power Quality van uw bedrijf is essentieel om een betrouwbare en efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen. Een slechte Power Quality kan onder andere leiden tot storingen en een versnelde slijtage van uw apparatuur zonder dat u het doorheeft. Dit veroorzaakt dure reparaties en productieverlies waardoor uw bedrijfsresultaten negatief kunnen uitpakken. Met een duidelijk beeld van de Power Quality heeft u veel meer inzicht in de oorzaken van storingen en uitval.

Power Quality in datacenters en ziekenhuizen

Maar ook buiten de industriesector is schone stroom belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan datacenters, wat als belangrijke websites niet meer bereikbaar zijn door het uitvallen van servers? Of aan ziekenhuizen, waarbij een storing van medische apparatuur voor lange wachttijden kan zorgen of zelfs levens kan kosten.

Extra energieverbruik

Naast de hierboven genoemde gevolgen zorgt een slechte Power Quality ook voor extra (onnodig) energieverbruik door onder andere blindstroom. Door bijvoorbeeld blindstroomcompensatie gaat u veel efficiënter met de geleverde energie om en dat resulteert weer in lagere energiekosten. Een duidelijk inzicht in uw Power Quality werkt dan ook nooit in uw nadeel.

Een slechte Power Quality leidt tot:

  • een hogere uitvalkans van apparatuur
  • hogere onderhoudskosten
  • levensduurverkorting van apparatuur
  • meer energieverbruik
  • het vervallen van garanties
  • het risico op boetes of claims
Power Quality meten
Schone energie met hulp van fortop

Hoe Power Quality problemen oplossen?

Het oplossen van Power Quality problemen is essentieel voor een betrouwbare en efficiënte werking van uw apparatuur. Onze specialisten beschikken over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van Power Quality. We begrijpen de complexiteit van onder andere harmonische, spanningsdips en flikkering. Wij meten uw Power Quality met geavanceerde Janitza Power Quality analysers en analyseren de meetdata met onze analyse software om zo vast te stellen waar de (potentiële) problemen zitten.

Power Quality problemen oplossen

Zodra we inzicht hebben in de Power Quality zijn wij in staat om gerichte oplossingen, zoals bijvoorbeeld een actief dynamisch filter, aan te bieden. Een actief dynamisch filter meet continu de vorm van de stroom en injecteert een tegenstroom voor de vervuilde stroomcomponenten. Dit principe kan vergeleken worden met noise cancelling bij een koptelefoon. Door het gebruik van een actief dynamisch filter zullen storingen, onderhoudskosten en ongeplande downtime verminderen, zal het energieverbruik afnemen en verlengt u de levensduur van uw apparatuur.

Inzicht in uw Power Quality

Maar ook als u nog geen problemen ervaart is het verkrijgen van inzicht in uw Power Quality van belang. Het monitoren van de Power Quality helpt u om proactief potentiële problemen te identificeren vóórdat ze escaleren en ernstige schade veroorzaken. Neem daarom gerust contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het meten, monitoren én verbeteren van uw Power Quality. Of neem deel aan onze workshop om alles over Power Quality te weten te komen.

Power Quality problemen? Neem contact met ons op

Video: Weet wat je meet, Power Quality meten met Janitza meters.

close-video-button