DCEM Power Management

Elektriciteit en Power Quality

Elektriciteit is tegenwoordig een onmisbare bron van energie. Oplaadpunten voor elektrische auto's, openbare ruimtes, huishoudens, industrie en bedrijfspanden, overal zijn aansluitpunten voor elektrische energie. Doordat elektrische energie niet alleen geleverd wordt maar ook steeds meer opgewekt wordt -door bijvoorbeeld zonnepanelen- wordt het netwerk op een andere manier belast. De kwaliteit van elektrische energie (Power Quality) speelt hierdoor een steeds belangrijkere rol.

Waarom Power management?

Power management is een continu verbeterproces van meten, monitoren en verbeteren van elektrische energie. Het doel van power management is energie te besparen, een zo effectief mogelijke belasting van de installatie, de kans op uitval en de onderhoudskosten te verlagen.

Meer dan alleen kWh's meten

Deze doelen kunnen niet worden bereikt door alleen het verbruik (kWh) te monitoren. De kwaliteit van spanning en stroom is hier minstens zo belangrijk. Harmonische vervuiling, onnodig blindvermogen, resonanties en spanningsdips verhogen de onderhoudskosten en de kans op uitval aanzienlijk. 

Inzicht in realtime meetdata met DCEM

Met DCEM Power Management wordt tot op de milliseconde inzicht verkregen in real-time- en historische meetdata van de gehele installatie. Gegevens van meetinstrumenten, schakelaars en UPS-en worden omgezet naar real-time alarmen, visualisaties en rapportages. Deze informatie is via een gebruiksvriendelijke web-interface toegankelijk op alle apparaten met een standaard webbrowser. Het pakket is oneindig schaalbaar in aantal gebruikers, functies, datapunten en locaties en heeft zijn nut bewezen in applicaties van 1 tot 8000 energiemeters in één netwerk.

 

Stel uw vraag over DCEM Power management

DCEM Power Management - fortop
Power management systeem DCEM - fortop

Eigenschappen DCEM Power Management

 • Modern DCEM 3.0 Webbased design
 • Responsive, dus geschikt voor weergave op PC, smartphone en tablet PC
 • Onbeperkt aantal gebruikers, gebruikersbeheer
 • Real-time alarmering
 • Geen specifieke “in-field” hardware nodig, te installeren op 1 standaard Windows systeem
 • Bijna alle standaard protocollen worden ondersteund, daardoor open- en flexibel

Voordelen fortop in combinatie met DCEM

 • Snelle implementatie mogelijk. “Alles ligt op de plank”
 • In-house development, dus maatwerk mogelijk
 • Meetinstrumenten en software uit 1 hand = geen gedeelde verantwoordelijkheden en wel extra meetfuncties
 • Inbedrijfstellen, onderhoud (SLA) en (remote) supportmogelijk
 • Fortop heeft uitgebreide applicatiekennis en ervaring in diverse markt-segmenten
 • We zijn echte meetspecialisten en hebben meten, monitoren en verbeteren onder één dak

 

Power management systeem DCEM - fortop

Standaard functies DCEM

 • Alarmmanager
 • Visualisatie actuele- en historische meetwaarden in getallen en grafieken
 • Meterzoek-functie
 • Energiemanager voor analyse historische energiestromen per periode per verbruiks-type (Zie onderstaande video)
 • Power-tree voor real-time inzicht in actuele vermogens- en energiestromen (Zie onderstaande video)
 • Visualisatie spanningsdips, pieken en transienten. (Zie onderstaande video)
 • Gebruikersbeheer
 • Export functie

Webbased energiemonitoringssysteem

DCEM energiemanagementsysteem maakt gebruikt van een webbased visualisatie dat in te zien is via elke moderne webbrowser. 

Eigenschappen DCEM energiemanagementsysteem webbrowser:

 • Meerdere personen kunnen meetdata gelijktijdig in energiemanagementsysteem inzien.
 • Inzicht in online-, historische- en alarmgegevens van een meter.
 • Meters zijn eenvoudig te vinden door de functie ‘Meter zoeken en beheren’ op basis van omschrijving, meetlocatie of bijvoorbeeld serienummer.
 • Meetdata in te zien met PC, tablet of telefoon.
 • Geen installatie van energiemanagementsysteem vereist.
 • Door gebruik te maken van vertrouwde webbrowsers is workshop of software training niet nodig.
 • Klantspecifieke aanpassingen en/of wensen snel te ontwikkelen door fortop.
Energiemanagementsysteem - DCEM
Energiemanagementssyteem DCEM voor ziekenhuizen | fortop

DCEM voor ziekenhuizen / DCEM Healthcare edition

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen decennia een flinke toename gezien van elektronische medische apparaten. Zo zijn CT-scanners, MRI-scanners, röntgenapparatuur, nierdialyse-apparatuur en operatierobots niet meer weg te denken uit de zorgverlening. Er komen steeds meer en betere apparaten, waardoor de productiviteit omhoog gaat en de gemiddelde verpleegduur lager wordt. Daarnaast moeten steeds meer energiebesparende maatregelen genomen worden. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, led-verlichting en frequentiegeregelde aandrijvingen.

De DCEM Healthcare edition is special afgestemd op deze ontwikkelingen en sluit daarom aan op de specifeke wensen en eisen die gelden voor de de kritische elektrotechnische installaties in de gezondheidzorg. Beschikbaarheid van spanning- en stroom onder alle omstandigheden, zowel in net- als generatorbedrijf staan centraal. 

Opties DCEM Healthcare edition: 

 • Generator bewaking en visualisatie
 • UPS bewaking en visualisatie
 • Logging- en visualisatie stand schakelaars
 • Energiemanager met rapportage mogelijkheid volgens EED
 • Specifieke modules: Redundantiebewaking, Alarmmanager, Single Line, TripleD, Power Quality

 

Lees het artikel van het Martini ziekenhuis

DCEM voor datacenters / DCEM Datacenter edition

Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is de dagelijkse uitdaging van de beheerders van datacenters. Maximale server capaciteit zonder de up-time negatief te beïnvloeden. Daarnaast willen klanten steeds meer inzicht in hun verbruikers gegevens en wordt de energie-efficiency (PUE) van een datacenter steeds belangrijker

DCEM Datacenter editie speelt in op deze ontwikkelingen en is speciaal afgestemd op de specifieke behoeftes van een datacenter. Het merk-onafhankeljike platform ondersteunt alle gangbare protocollen en biedt in één oogopslag inzicht in de uitgebreide elektrotechnische installatie van een datacenter. Het draagt bij aan het vergroten van de beschikbaarheid van elektriciteit, ondersteunt een efficiënt klantbeheer en zorgt voor een efficiënter gebruik van uw (elektro) technische installatie. 

Opties DCEM Datacenter:

 • Redundante opbouw meetsysteem (Server A & Server B)
 • Real time redundantie bewaking op main-, PDU- en rackniveau
 • Rack-manager (koppelen klanten en feeders aan racks)
 • Klant-beheer
 • UPS- en generator bewaking en visualisatie
 • Logging en visualisatie stand schakelaars
 • PUE Visualisatie
 • Specifieke modules: Bewaking op rackniveau (meer dan 4.000 racks in één datacenter), Redundantiebewaking, Alarmmanager, Single Line, Fishbone visualisatie
Energiemanagementsysteem voor datacenter - DCEM energie monitoring systeem
Energiemanagementsysteem export modules - DCEM

Exportmodules

DCEM energiemanagementsysteem bevat meerdere exportmodules voor het exporteren van verbruiksgegevens, meterinstellingen, alarmen. De exports kunnen op klantniveau worden aangepast.

Soorten exportmodules:

 • Export op wens naar HTML-, Excel-, pdf- of CSV-formaat
 • Exporteren naar systemen van derden (GBS, boekhoudsysteem)
 • Datumselectie gewenste start- en eindmoment
 • Maximaal vermogen over geselecteerde periode
 • Gemiddeld vermogen over geselecteerde periode
 • Vermogen op moment van exporteren
 • Serienummer en stroomtrafo energiemeter

Power tree functie - DCEM Power Management

De Power Tree geeft real-time inzicht in de actuele energiestormen van de installatie. Hierbij is een keuze te maken tussen verbruik (kW) en  werkelijke belasting van de installatie (kVA). De power tree is door de gebruikers zelf naar eigen inzicht op te bouwen en in te richten.

Visualisatie Power Tree

Verbruiksmanager en verbruiksoverzicht - DCEM Power Management

Met de verbruiksmanager is het mogelijk om het verbruik per verbruikssoort te rangschikken (bijvoorbeeld per kostenplaats, bouwdeel of klanten) en hierop een historische analyse op los te laten. De verbruiksmanager is door de gebruiker zelf geheel naar eigen voorkeur in te richten en is het ideale hulpmiddel van het creëren van rapportages voor bijvoorbeeld de EED.

Visualisatie verbruiksmanager

Dips en piekenmanager - DCEM Power management

De dips en piekenmanager geeft een overzicht van alle kortstondige storingen in het elektriciteitsnet. Vervolgens kunnen de recordings zichtbaar worden gemaakt zodat bepaald kan worden of de storing vanuit de installatie-, of van buiten komt.

Visualisatie dips en piekenmanager

White papers

Meer weten over specifieke onderwerpen? Lees de fortop White Papers, helder en overzichtelijk en direct online te lezen. Vraag eenvoudig online de gratis PDF versie aan!

► White Paper Power Quality

► White Paper Actieve Filters

► White Paper Spanningsdips 

► White Paper Meetnauwkeuringheid 

► White Paper Hogere harmonische

► White Paper Cos Phi compensatie

 

White papers - fortop energy control

close-video-button