18/12/2014

Waarom blindvermogen reduceren?

Blindvermogen reduceren - Cos Phi Compensatie

Het werkelijk vermogen wordt omgezet in zinvolle energie. Het blindvermogen wordt gebruikt om het magnetisme in kabels en transformatoren in stand te houden. Als we het werkelijk- en blindvermogen bij elkaar op tellen krijgen we het schijnbaar vermogen. Lees meer over werkelijk vermogen en blindvermogen.

Werkelijk vermogen en blindvermogen

Kabels, leidingen en transformatoren moeten naast het werkelijk vermogen dus ook het blindvermogen transporteren. Als u de infrastructuur efficiënter wilt benutten of op de grens van uw aansluitcapaciteit zit, kan het interessant zijn uw blindvermogen te reduceren zodat u zonder uitbreiding van uw installatie nog kunt "groeien". Ook kan het zijn dat u bij uw netbeheerder extra betaalt voor het getransporteerde blindvermogen. Uw energierekening geeft u inzicht.

Voordelen blindvermogen reduceren:

 • Langere levensduur van infrastructuur en machines
 • Directe beperking van CO² uitstoot
 • Beperking van spanningsverliezen
 • Filteren van hogere harmonischen en transiënten
 • Meer optimale benutting van de aansluitcapaciteit

 

Lees meer over hogere harmonischen en blindvermogen


Blindvermogen veroorzaakt door inductie (magnetisme)

Als een wisselspanning op een inductieve belasting wordt gezet, ontstaan er twee vermogens: het werkelijk en het blindvermogen. Hierbij ontstaan ook twee stromen: een stroom die zuiver ohms is (wattstroom) en een blindstroom. De stroom wordt hierdoor "uit-fase" van de spanning getrokken.

Cos Phi compensatie

De grootte van de faseverschuiving tussen spanning en stroom bepaalt die arbeidsfactor die ook wel de cosinus phi wordt genoemd. De cosinus phi is te reduceren met blindstroomcompensatie (cos-phi verbetering).

 

Lees meer over cosinus phi in de whitepaper


Blindvermogen veroorzaakt door hogere harmonischen

Door de toename van elektronische belastingen als frequentieregelaars, elektronische voedingen en LED-verlichting ontstaat er steeds meer harmonische vervuiling. Harmonische vervuiling veroorzaakt extra blindvermogen. Met actief dynamische filters (ADF) is het blindvermogen veroorzaakt door harmonischen en de faseverschuiving tussen spanning en stroom te compenseren. Lees meer over hogere harmonischen.

Verstemde blindstroomcompensatie met filter voor 5e en 7e harmonischen

 • Door reductie blindvermogen reduceert de belasting van de installatie
 • Lagere energierekening door minder kWh verliezen in kabels en leidingen
 • Verbeteringen van algemene netspanningskwaliteit (daling THD-U)

Actief Dynamisch Filter (ADF)

 • Actief Dynamisch Filter voor actieve reductie blindvermogen
 • Compenseert door middel van het invoeden van een "tegenstroom"
 • Verbetert bedrijfszekerheid
 • Niet overbelastbaar
 • Verbetert Cos-Phi en onderdrukt harmonischen
 • Immuun voor resonanties
 • Alle mogelijk PQ-problemen worden geëlimineerd

Lees meer over Cos-Phi en blindstroom, hogere harmonischen en Actief dynamisch filteren in de whitepaper

close-video-button