Power management in ziekenhuizen

Elektrische energievoorziening in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen decennia een flinke toename gezien van elektronische medische apparaten. Zo zijn CT-scanners, MRI-scanners, röntgenapparatuur, nierdialyse-apparatuur en operatierobots niet meer weg te denken uit de zorgverlening. Er komen steeds meer en betere apparaten, waardoor de productiviteit omhooggaat en de gemiddelde verpleegduur lager wordt. Daarnaast moeten steeds meer energiebesparende maatregelen genomen worden. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, ledverlichting en frequentiegeregelde aandrijvingen.

Al deze energiebesparende apparaten en medische apparatuur vervuilen het stroomnet en beïnvloeden de power quality (kwaliteit van spanning en stroom) negatief. Tegelijkertijd is deze apparatuur steeds gevoeliger voor de vervuiling die ze zelf veroorzaken. Dit heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van de elektrische energievoorziening.

Wij gebruiken onze ervaring in kritische applicaties als datacenters en ziekenhuizen om de beschikbaarheid van spanning en stroom onder alle condities te vergroten. Hiervoor maken we gebruik van de unieke keten van competenties van meten, analyseren en verbeteren.

 

Lees meer over power management in ziekenhuizen

Unieke keten van competenties: meten, analyseren en verbeteren
DCEM TripleD

DCEM voor ziekenhuizen

Binnen een ziekenhuis wordt er gebruik gemaakt van allerlei elektrisch apparatuur die in sommige gevallen uiterst gevoelig is voor problemen met de kwaliteit van elektrische energie. Met DCEM bent u in staat om problemen met apparatuur vooraf te voorkomen.

 

Lees meer over DCEM Healthcare

 

 

close-video-button