Laserscanners voor machineveiligheid en objectdetectie

Laserscanners met veiligheidsfunctie beschermen mens en machine tegen botsingen en ongewenste toegang, inloop van medewerkers en doorgang van objecten. Waar veiligheidslichtschermen geen mogelijkheden bieden, biedt een veiligheidslaserscanner wél een oplossing.

Veilige laserscanners

De UAM-05LP is de veiligheidslaserscanner van Hokuyo Automatic. De veiligheidslaserscanner is geschikt voor toepassingen op bijvoorbeeld AGV’s (Automatic Guided Vehicles) om botsingen te voorkomen.

De veilige laserscanners van Hokuyo Automatic hebben verschillende unieke eigenschappen zoals: 

  • Twee waarschuwingszones en één gevarenzone 
  • Horizontale en verticale bevestiging 
  • Inloopbeveiliging 
  • Mutingfunctie 
  • Dubbele bescherming of beveiliging 
  • Gratis bijgeleverde software met eenvoudige configuratie 
  • USB-interface voor configuratie en Ethernet-interface voor data output 
  • Master-slave opstelling 
  • Input voor een (toerental)encoder 

 

Bekijk veiligheidslaserscanners in de webshop

Veilige laserscanner UAM-05LP - Hokuyo Automatic

Veiligheidslaserscanner UAM 05LP

Dubbele bescherming met één veiligheidslaserscanner

Met de veiligheidslaserscanner van Hokuyo heeft u de mogelijkheid om twee onafhankelijke zones in één scanner te programmeren. Dit stelt u in staat om twee verschillende en onafhankelijk van elkaar werkende zones te beveiligen en bewaken met één veiligheidslaserscanner. 

Voorkom een productiestop

Bij een gevaarlijke situatie in één van de beveiligde zones zorgt de laserscanner ervoor dat deze zone wordt afgeschakeld of dat de robot of installatie tot stilstand wordt gebracht. De tweede beveiligde zone blijft gewoon in werking. Zo voorkomt u dat de hele technische installatie of het productieproces wordt stopgezet.

Dubbele bescherming met één veiligheidslaserscanner - Hokuyo Automatic
Mutingfunctie laserscanners - Hokuyo

Muting functie - Veiligheidslaserscanner

De veiligheidslaserscanner heeft een ingebouwde mutingfunctie die in te stellen is via de gratis bijgeleverde software. Met deze mutingfunctie bent u in staat om de veiligheidsfunctie tijdelijk te onderbreken.

Mutingfunctie voor palletiser

Een voorbeeld voor het instellen van een muting functie is een palletiser. Zodra een pallet op de lopende band staat, bevindt deze zich in de mutingzone. De machine wordt niet stopgezet als de pallet wordt gedetecteerd. Zodra een medewerker zich in de gevarenzone bevindt, zal de machine of robot wel naar de veilige stand schakelen. 

Encoder-input van de veiligheidslaserscanner

Met de encoder-input op de veiligheidslaserscanner kunt u de snelheid van de AGV meten. Op basis van de snelheid kunt u de afstand van de waarschuwingszones en gevaarlijke zone bepalen. Bij een hoge snelheid van de AGV wordt de waarschuwingszone ook groter, om zo het voertuig tijdig tot stilstand te laten komen bij een gevaarlijke situatie.

Voorwaartse en achterwaartse beweging van de AGV kan worden gedetecteerd met gebruik van de encoder-input. Bij detectie van een object of persoon in de gevarenzone, schakelen de OSSD-uitgangen naar een veilige modus en stopt daarmee de AGV.

Encoder input van de veiligheidslaserscanner - Hokuyo Automatic

Master-slave opstelling

Door gebruik te maken van een master/slave aansluiting kunnen er tot maximaal 4 UAM veiligheidslaserscanners aan elkaar gekoppeld worden. Eén veiligheidslaserscanner fungeert als master, terwijl de andere laserscanners opereren als slave.

Configuratie van de veiligheidslaserscanner

Configuratie via USB of SD-kaart

Configuratie kan zowel via USB rechtstreeks vanaf een PC maar ook met behulp van een voor geconfigureerde SD-kaart die in de laser scanner wordt geplaatst. Configuratiedata wordt op de SD-kaart opgeslagen zodat er geen rechtstreekse verbinding met een PC noodzakelijk is. Deze eigenschap is handig wanneer bijvoorbeeld meerdere AGV’s met dezelfde instellingen moeten worden geconfigureerd of wanneer er een SD-kaart moet worden vervangen. De configuraties kunnen op een PC worden opgeslagen als project en daardoor altijd hergebruikt worden als vervanging noodzakelijk is of wanneer nieuwe AGV’s in gebruik worden genomen.

Configuratie via SD kaart - Hokuyo Automatic

Area configuration

Area configuration houdt in dat de laserscanners met behulp van bijgeleverde software vooraf geconfigureerd kunnen worden. Door eenvoudigweg de lay-out van uw machine of installatie in de software te laden, kunt u exact de juiste positie van de laserscanner bepalen en zowel de veilige- als de waarschuwingsvelden intekenen. In het geval van AGV toepassingen kan worden ingesteld dat bij vaste routes bepaalde objecten binnen een bepaalde afstand moeten worden vermeden. 

close-video-button