Toerentalbewaking met toerentalbewakingsrelais

Bewaak het maximale aantal toeren

Het bewaken van een maximaal aantal toeren van carrousels of centrifuges kan met een toerentalbewakingsrelais. Wanneer het aantal toeren van een machine te hoog wordt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Om machines en personen te beschermen tegen onveilige situaties en te voldoen aan de gestelde normen wordt er gebruik gemaakt van een toerentalbewakingsrelais. Als een machine gekalibreerd wordt, mag de machine niet te snel gaan. Een stilstandsbewakingsrelais wordt gebruikt voor het controleren van een machine of de machine wel daadwerkelijk stil staat. Het toerental kan bewaakt worden met behulp van sensoren zoals encoders of inductieve sensoren. Er zijn ook toerentalbewakingsrelais die rechtstreeks op een motor aangesloten worden, zonder tussenkomst van sensoren. 

Veiligheids-PLC - Safety controller

De ReeR Safety Mosaic serie Veiligheids-PLC's heeft een aantal modules voor toerentalbewaking. MV0, MV1 en MV2. Op deze manier kan toerentalbewaking onderdeel zijn van uw volledige veiligheidssysteem. Een MV0 kan alleen worden gebruikt met inductieve sensoren (benaderingsschakelaars). De MV1 met één veiligheidsencoders of twee niet-veiligheidsencoders. De MV2 voor één of twee encoders plus één of twee benaderingsschakelaars.

 

Bekijk toerentalbewakingsrelaisStel uw vraag

Toerentalbewaking met veiligheids-PLC - ReeR Safety

Veiligheidscategorie toerentalbewakingsrelais

Voor het gebruik van toerentalbewaking en snelheidsbewaking zijn er een aantal mogelijkheden in het gebruik van producten. Om een bepaald veiligheidsniveau te behalen zijn er bepaalde combinaties van producten vereist. De producten zijn een veiligheidsencoder, inductieve sensoren, een encoder zonder veiligheidsniveau en een combinatie van voorgaande producten. In onderstaande alinea's worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd.

 

Safety level PLe | fortop
Toerentalbewaking met veiligheidsencoder - ReeR Safety

Toerentalbewaking met veiligheidsencoder

Incrementele SIL3 Sin/Cos encoder

De veiligheidsencoder ReeR Safecoder is in combinatie met de ReeR Mosaic serie een SIL 3 gecertificeerde veiligheidsbewaking voor snelheidscontrole. De encoder is verkrijgbaar in shaft of hollow shaft versie en voedingsspanningen van 24VDC en 5VDC en heeft een resolutie van 2048 pulsen. De shaft-variant heeft as diameter van 12 mm, de hollow shaft heeft een as diameter van 10 mm. De veiligheidsencoder beschikt standaard over IP65 beschermingsgraad en optioneel over IP67. Tijdens het ontwerp is rekening gehouden met trillingen en vibraties die zich voor kunnen doen in een machine. De veiligheidsencoder is bestendig tegen trilling en vibratie en is niet gevoelig voor sterk magnetische velden. De veiligheidsencoder wordt aangesloten op de aandrijfstang en geeft het aantal toeren door aan het veiligheidsrelais MV1, dat onderdeel is van de ReeR Mosaic serie. De veiligheidsencoder heeft een veiligheidscategorie SIL 3, PLe, Cat.4 Type 4. voldoet aan de volgende normen:

  • 2006/42/EC “Machinerichtlijn”
  • 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility (EMC)”
  • EN ISO 13849-1 “Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp".
  • EN ISO 13849-2 “Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie”
  • IEC 61508 “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements".
  • EN ISO 61800-5-2 “Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 5-2: Veiligheidseisen - Functioneel".
  • UL (C+US) voor VS en Canada
  • BGIA - Institute for Occupational Safety and Health - Duitsland.

Toerentalbewaking met inductieve sensor en encoder

Door gebruik te maken van een niet-veilige encoder en een inductieve sensor ontstaat er een veiligheidssysteem met veiligheidscategorie SIL 3 - PLe. Omdat er gebruik wordt gemaakt van twee sensoren is het een redundante oplossing. De Mosaic MV1 monitort of de twee verschillende sensoren de zelfde snelheid meten. De waarneming van de afzonderlijke sensoren wordt gecontroleerd. Er wordt op twee posities een waarneming gedaan. Wanneer één van de twee waarnemingen niet goed werkt of afwijkt volgt er een alarmsignaal in de ReeR Mosaic MV1 snelheidsbewakingsrelais. Lees meer over toerentalbewaking in het applicatievoorbeeld.

 

Bekijk toerental module relais in de webshop

Toerentalbewaking met encoder en inductieve sensor - ReeR Safety
Toerentalbewaking met twee inductieve sensoren - ReeR Safety

Toerentalbewaking met twee inductieve sensoren

Toerentalbewaking met twee niet-veilige inductieve sensoren die een tweekanaalssysteem vormen. De afzonderlijke signalen van de sensoren wordt door de ReeR Mosaic MV0 bewaakt. Deze meet vervolgens of de sensoren de zelfde snelheid meten. Indien één van de twee kanalen een afwijkend signaal afgeeft dan wordt dit gedetecteerd door het veiligheidsrelais. Het veiligheidsrelais geeft een veiligheidssignaal af.

Toerentalbewaking met twee encoders

Het systeem maakt gebruik van twee niet-veiligheidssensoren die een tweekanaalssysteem vormen. Het veiligheidsrelais verifieert dat de twee sensoren dezelfde snelheid meten.

Het falen van één van de twee kanalen (elektrisch of mechanisch) veroorzaakt een verschil in de gemeten waarden. Deze situatie wordt gedetecteerd door de controller die zorgt voor het genereren van een alarmsignaal.

Toerentalbewaking met twee encoders - ReeR Safety

Toerentalbewaking met één niet-veilige encoder

Het systeem gebruikt een niet-veiligheidssensor dat een systeem met één kanaal vormt. De controller kan geen vergelijkingen en verificaties maken omdat het een één-kanaaloplossing is. De kanaalstoring (elektrisch of mechanisch) kan niet worden gedetecteerd. De fout wordt mogelijk niet gedetecteerd. Dit maakt het lastiger om aan de vereisten van EN 61800-5-2 te voldoen. Toerentalbewaking met één niet-veilige encoder heeft daarom maximaal veiligheidsniveau PLb.

Toerentalbewaking met één inductieve sensor

Het systeem gebruikt één inductieve sensor waardoor het een één -kanaalssysteem vormt. Het veiligheidsrelais kan geen vergelijkingen en verificaties maken. Een storing in de sensor wordt hierdoor niet gedetecteerd. Dit maakt het lastiger om aan de vereisten van EN 61800-5-2 te voldoen. Toerentalbewaking met één inductieve sensor heeft daarom maximaal veiligheidsniveau PLb.

close-video-button